KUPOPRODAJA

Provizija za usluge se naplaćuje u postotcima od ukupno postigutog iznosa kupoprodajne cijene:

Najviša ukupna provizija 6 %

Najniža ukupna provizija 2 %

PRODAJA/KUPNJA

Provizija za savjetovanje i usluge prilikom 2-6 %

prodaje nekretnine (ali ne manja od 11.000,00 kn) Provizija se naplaćuje od nalogodavca. Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili ako je Prokrida j.d.o.o. dobila od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine ili obavljanje usluga.

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, postotak se računa u vrijednosti koju je strana stekla zamjenom. 3 %

ZAKUP I NAJAM

Iznajmljivanje i davanje u zakup – Provizija od najmodavca i zakupca

Postotak od mjesečne najamnine:

100 % minimalno

100 % za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci

150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci i više

Unajmljivanje i zakup – Provizija od najmoprimca i zakupnika

Postotak od mjesečne najamnine:

100 % minimalno za najam 100 % minimalno za zakup

100 % za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci

150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci i više

POSREDNIČKA SATNICA:

- Iznos satnice rada Prokrida j.d.o.o. za Grad Zagreb 350,00 kn (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje, te ostali troškovi vezani uz posredovani posao),

- Iznos satnice rada Prokrida j.d.o.o. za Zagrebačku županiju 500,00 kn - Iznos satnice rada Prokrida j.d.o.o. za ostale županije u RH 1.000,00 kn

- Usluge savjetovanja bez izlaska na teren 500,00 kn - Usluge savjetovanja sa izlaskom na teren 1.000,00 kn

- Usluga prijenosa vlasništva pri kupoprodaji nekretnine 1 % (od kupoprodajne cijene)

- Akontacija prilikom sklapanja Ugovora za Grad Zagreb 300,00-1.000,00 kn

- Akontacija prilikom sklapanja Ugovora za Zagrebačku županiju 400,00-1.200,00 kn

- Akontacija prilikom sklapanja Ugovora za ostali dio Hrvatske 1.000,00 – 2.000,00 kn (u slučaju ostvarene kupoprodaje iznos akontacije se umanjuje, a u slučaju odustanka Nalogodavca,       akontacija ostaje Posredniku).

*Prokrida j.d.o.o zadržava diskrecijsko pravo izmjene tarifa naknadaPodijelite ovaj post:

Povezane objave:
Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja tvrtke Prokrida j.d.o.o.

Subvencioniranje stambenih kredita

APN, subvencije, krediti za mlade