gdpr
 

Tvrtka Prokrida j.d.o.o. omogućila je posjetiteljima svoje web stranice slanje upita u vezi oglašenih nekretnina te slanje kontakt poruka putem kontakt obrasca.

Upiti i kontakt poruke ne mogu ispuniti svoju svrhu ako pošiljatelj zajedno sa upitom ili porukom ne pošalje i svoje podatke na koje ga možemo povratno kontaktirati pa zbog toga obrasci za slanje upita i kontakt poruke sadrže polja za unos podataka bez kojih se upit ili poruka ne mogu poslati.

Podaci koje Prokrida j.d.o.o. prikupi na ovaj način koriste se samo u svrhu komunikacije sa pošiljateljem upita ili poruke, ne ustupaju se trećoj strani te se nakon zaključenja konverzacije brišu iz baze podataka.